เกี่ยวกับเรา


โรงพยาบาลน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 22/2 หมู่ 2 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทร : 043-441-011
โทรสาร : 043-441-518

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559