รายงานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและราชการโปร่งใส รพ.น้ำพอง ครั้งที่ 1/2561