แผนกำกับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น