ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และลักษณะชีพ (EKG Monitor) จอสี ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

เต็มระบบ จำนวน 2 เครื่อง