ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง