เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 10 ระดับเขต