รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2560