ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตบล๊อค

รพ.น้ำพอง