โรงพยาบาลประชารัฐ (รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9)

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

โหลดเอกสาร

Icon
KPI Template นิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
Icon
รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
Icon
รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
Icon
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 61 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต
Icon
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลน้ำพอง ปีงบ 2560
Icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ประกาศสอบราคา