งานแผน

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสอบราคา

งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนงบประมาณร้อยละ 70

เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดผ่านน้ำและเครื่องวัดความหนากระจกตาผ่านน้ำ จำนวน 1 เครื่อง