งานแผน

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

กิจกรรมโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์อุรส สิงห์งาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเพชรน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพองในเวลา 08.00น.-12.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร้านค้าในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 13.00-16.30 น. ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 21 พฤษจิกายน ๒๕๕๒ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อำเภอน้ำพอง ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร” โดยมีประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2562 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขัน CPR Challeage ระดับมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนอำเภอน้ำพอง ในเข้าร่วมแข่งขัน CPR Challeage ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 18 พฤษจิกายน ๒๕๕๒ นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมออกกำลังกายของอสม. อำเภอน้ำพอง ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร” โดยมีอสม. อำเภอน้ำพอง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำพอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook