โรงพยาบาลประชารัฐ (รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9)

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

โหลดเอกสาร

Icon
แบบฟอร์มเกณฑ์นิเทศ รพ.สต. รอบที่ 1/61
Icon
KPI Template นิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
Icon
รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
Icon
รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
Icon
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 61 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต
Icon
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลน้ำพอง ปีงบ 2560

ประกาศสอบราคา