งานแผน

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

กิจกรรมโรงพยาบาล

#ร่วมกันเติมบุญ #สะสมบารมี #ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อโคมไฟโซล่าร์เซลแบบ SL-330 SL LED 30W ราคารวมทั้งสิ้น 22,000 บาท/ต้น จำนวน 20 ต้น ติดรอบอาคารสิริธัมมาทร โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 8 พ.ย.2562 ห้องคลอดโรงพยาบาลน้ำพอง จัดประชุมวิชาการห้องคลอดเรื่อง OBS ภาวะฉุกเฉินห้องคลอด โดย พญ.ภิญญา เอื้อพงศ์การุณ และ พญ.ธัญญารัตน์ สิงห์แดง เพื่อพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ณ โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 8 พ.ย.2562 ห้องคลอดโรงพยาบาลน้ำพอง จัดประชุมวิชาการห้องคลอดเรื่อง OBS ภาวะฉุกเฉินห้องคลอด โดย พญ.ภิญญา เอื้อพงศ์การุณ และ พญ.ธัญญารัตน์ สิงห์แดง เพื่อพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ณ โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30น. – 16.00 น.นายแพทย์อุรส สิงห์งาม นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำพอง ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมเพชรน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์อุรส
สิงห์งาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัตการ CPR Challenge 2019 ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะในการCPR
... See MoreSee Less

View on Facebook