โรงพยาบาลประชารัฐ (รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9)

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

โหลดเอกสาร

Icon
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 จำนวน 3 โครงการ
Icon
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประมาณร้อยละ 70
Icon
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก