โรงพยาบาลประชารัฐ (รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9)

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

โหลดเอกสาร

Icon
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ต.ค.60 - มี.ค.61
Icon
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Icon
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2561
Icon
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ รถกระบะบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
Icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา