งานแผน

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทำแผน/นิเทศงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. (ครั้งที่ 2)

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

กิจกรรมโรงพยาบาล

View on Facebook

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลน้ำพอง เนื่องจากงานประกันสุขภาพได้รับโล่รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน 150 เตียง อันดับ 2 รับมอบโดยนพ.วิชัย อัศวภาคย์ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน้ำพอง ณ ห้องประชุม สสจ.ขอนแก่น ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง ในการรับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 คุณเพียรทอง เฉิดรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทยพร้อมพนักงานบริษัทบริจาคเงิน จำนวน 1,006,457 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยมีนายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพองและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมรับมอบ ขอขอบพระคุณทุ่กท่านไว้ ณ ที่นี้ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 นพ.วิชัย อัศวภาคย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพองให้การต้อนรับคณะผ้าป่าศิษย์เก่าน้ำพองศึกษา ม.1 รุ่นแรก ทอดถวายท่านพระครูสิทธิสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง ณ ห้องประชุมเพชรน้ำพอง จำนวนเงิน 45,800 บาท ขอขอบพระคุณทุกท่านและขออนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่นี้ สาธุ สาธุ สาธุ ... See MoreSee Less

View on Facebook